A W A R D S

Η FUV Products δεν είναι μια κοινή εμπορική εταιρεία καθώς προωθεί πολύ λίγα και συγκεκριμένα υλικά, τα οποία δοκιμάστηκαν αρχικά στα έργα της FUV Constructions. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον κτηριακό κλάδο, διαπιστώσαμε την έλλειψη καινοτόμων προϊόντων στην ελληνική αγορά, οπότε ιδρύθηκε το 2013 ο εμπορικός τομέας της FUV, με τρία βασικά προϊόντα:

  1. τον παρθένο ορυκτοβάμβακα Supafil και την τεχνική της εμφύσησης σε συνεργασία με την Knauf Insulation
  2. τις πλάκες πυριτικού ασβεστίου και το φυσικό αντιμουχλικό σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης Muffaway με την Naturalia-Bau
  3. τον μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας με την Tecnosystemi & την Thesan

Τελευταίο αντικείμενο είναι τα προϊόντα αεροστεγανότητας που ξεκινήσαμε να προωθούμε εμπορικά από το 2020 ενώ χρησιμοποιούσαμε στα έργα μας από το 2017.

Και τα τρία προϊόντα μας έχουν διακριθεί και βραβευτεί για την ποιότητά τους:

Χρυσό βραβείο για τον μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας Thesan to 2023

Αργυρό βραβείο για το αντιμουχλικό σύστημα Muffaway το 2022

Χάλκινο βραβείο για το Supafil της Knauf Insulation το 2022

Στην FUV Products επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τα προϊόντα που θα προωθήσουμε στο Ελληνικό κοινό. Δοκιμάζουμε τις ιδιότητές τους, εκπαιδεύουμε τα συνεργεία, τους μηχανικούς αλλά και τους ιδιοκτήτες στη χρήση και στα αποτελέσματά τους καθώς παρακολουθούμε από πολύ κοντά την συμπεριφορά τους, και μένουμε σε συνεχή επαφή με τους πελάτες μας για να καταγράφουμε τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.